Cách đơn giản để đăng ký dịch vụ liên quan đến HIV thân thiện và bảo mật!


Bạn muốn tìm hiểu thông tin về HIV?

Bạn muốn đánh giá nguy cơ HIV?

Bạn muốn đăng ký xét nghiệm HIV miễn phí?

Hay bạn chỉ muốn đăng ký PrEP miễn phí?

Nhấn BẮT ĐẦU để đặt lịch hẹn trực tuyến.


Bảo mật thông tin: Đánh giá nguy cơ nhằm đưa ra các khuyến nghị về các dịch vụ liên quan đến HIV phù hợp với hành vi mà bạn cung cấp nhưng không thay thế cho các chỉ định của bác sĩ. Thông tin được thu thập trên ứng dụng này sẽ được sử dụng để đánh giá nguy cơ lây nhiễm HIV/STI của bạn và hỗ trợ tư vấn, kết nối bạn tới các dịch vụ phù hợp. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích này.