Sức Khỏe Connect

Language: VN | EN

Giới thiệu:

Sức Khỏe Connect (viết tắt là SKConnect) là một ứng dụng trực tuyến giúp các nhóm có nguy cơ cao (nam quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới, người bán mua dâm, người tiêm chích ma túy và bạn tình của họ, và bạn tình của người có HIV) tự đánh giá nguy cơ và đăng ký dịch vụ xét nghiệm HIV, STI, điều trị ARV, dự phòng trước/sau phơi nhiễm HIV bằng PrEP/PEP, và các dịch vụ khác một cách nhanh chóng, dễ dàng và bảo mật. Sức khỏe Connect là một sản phẩm của Dự án Hoàn thành Mục tiêu và Duy trì Kiểm soát Dịch HIV/AIDS (EpiC). Đây là dự án toàn cầu được tài trợ bởi Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án USAID EpiC được thiết kế nhằm đạt được và duy trì việc kiểm soát dịch HIV. Đây là dự án có thời hạn triển khai trong 5 năm từ 15/4/2019 đến 14/4/2024 và FHI 360 là tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc triển khai dự án. EpiC được thiết kế nhằm giải quyết các rào cản tồn tại bấy lâu nay, hoàn thành mục tiêu 95-95-95 trong các nhóm nguy cơ cao và nhóm ưu tiên và thúc đẩy việc tự lực quản lý các chương trình phòng, chống HIV quốc gia.

Dịch vụ cung cấp:

Dịch vụ Tư vấn và xét nghiệm HIV:

Tự xét nghiệm HIV: Dịch vụ tự xét nghiệm bằng dịch miệng. Sau khi đăng ký chúng tôi sẽ gửi sinh phẩm tự xét nghiệm về địa chỉ của khách hàng.

Xét nghiệm HIV không chuyên: Là xét nghiệm máu với sự hỗ trợ của cán bộ y tế hoặc nhân viên hỗ trợ cộng đồng.

Xét nghiệm HIV khẳng định: Là xét nghiệm trong phòng thí nghiệm để xác nhận xem người đó có nhiễm HIV hay không. Đây là xét nghiệm cuối cùng trước khi trả kết quả cho khách hàng.

Xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục (STI): Khách hàng cần đến phòng khám để tư vấn và chẩn đoán xem có nhiễm bệnh STI hay không.

Dịch vụ điều trị HIV:

Điều trị HIV (ARV): Dịch vụ này chỉ dành cho những ai dương tính với HIV. Đây là phương pháp điều trị sử dụng thuốc kháng virut ARV để cải thiện sức khỏe và ngăn không cho virut HIV lây nhiễm từ người có HIV sang người khác khi người nhiễm đạt được ngưỡng ức chế tải lượng virut (K=K).

Điều trị bệnh STI: Khách hàng cần tham vấn ý kiến với bác sỹ, làm xét nghiệm chẩn đoán và kê đơn điều trị theo tình trạng bệnh.

Dịch vụ dự phòng và các dịch vụ khác:

Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP): Đây là dịch vụ dự phòng rất hiệu quả, giúp người chưa nhiễm HIV nhưng vẫn có hành vi nguy cơ cao dự phòng lây nhiễm HIV. PrEP cần được kê đơn bởi bác sỹ và làm một số xét nghiệm liên quan đến chức năng gan/ thận và theo dõi định kỳ. Khách hàng không nên tự mua PrEP về uống mà không có sự tư vấn và theo dõi của bác sỹ.

Dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP): Dịch vụ dự phòng sau phơi nhiễm HIV (PEP) là sử dụng thuốc kháng virut HIV cho những ai mới phơi với nhiễm HIV trong vòng 72h. PEP cần được uống theo toa cua bác sỹ, không thể tự mua và uống.

Tư vấn sức khỏe tâm thần/ tâm trí: Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ về sức khỏe tâm thần và kết nối điều trị cho các khách hàng có nhu cầu.

Tư vấn về chất gây nghiện: Tư vấn hỗ trợ về lạm dụng chất gây nghiện và hướng dẫn liên quan đến các chất gây nghiện.

Bảo mật thông tin:

Bảo mật thông tin của khách hàng là cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Đội ngũ quản lý dự án, nhiên viên hỗ trợ cộng đồng, và cán bộ y tế được đào tạo của chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng cẩn thận và xử lý thông tin của họ một cách an toàn. Các thông tin cá nhân được xứ lý theo đúng quy trình và quy định của Luật phòng, chống HIV/AIDS và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế/ Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

Khi bạn sử dụng Sức Khỏe Connect, bạn có thể chia sẻ một số thông tin với chúng tôi để giúp bạn xác định nhu cầu về dịch vụ sức khỏe liên quan đến HIV/AIDS và đặt dịch vụ tại các đối tác của Dự án USAID EpiC trên toàn quốc. Việc đăng ký dịch vụ trên trang Sức Khỏe Connect đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn để phục vụ mục đích tư vấn, hỗ trợ và kết nối bạn tới các dịch vụ y tế phù hợp.

Lưu ý: Thông tin được thu thập trên ứng dụng này sẽ chỉ được sử dụng để đánh giá nguy cơ nhiễm HIV/STI của bạn và hỗ trợ tư vấn, kết nối bạn tới các dịch vụ phù hợp được cung cấp bởi các phòng khám mà bạn đăng ký nhận dịch vụ, cán bộ quản lý ca bệnh, và cán bộ chương trình HIV. Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình — từ việc xác định hành vi nguy cơ đến đề xuất các dịch vụ phù hợp và kết nối khách hàng đến các cơ sở cung cấp dịch vụ có chất lượng và uy tín. Mọi thông tin sẽ chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích này. Tất cả thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được mã hóa nhằm đảm bảo anh ninh và bảo mật dữ liệu.

Thông tin liên hệ:

Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và sẵn sàng hỗ trợ khi khách hàng gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ. Nếu bạn gặp khó khăn khi đánh giá nguy cơ, đăng ký dịch vụ hay chưa chắc về điều gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các đầu mối sau:

Hotline Dự án USAID EpiC:

Hà Nội:             090 349 4356

Hồ Chí Minh:   086 781 3173

Tây Ninh:        076 853 8097 - 093 399 4161 - 079 987 7437 - 038 488 6936

Tiền Giang:      081 777 9039 

Quảng Ninh:   038 499 2661

Introduction:

Sức Khỏe Connect (also known as SKConnect) is an online app that helps key populations (KP) and priority populations (PP) (gay, transgender persons, sex workers, injecting drug users and their sexual partners) quickly and easily assessing their risks, and booking HIV testing, ART, PrEP/PEP, and other services with few clicks. Sức Khỏe Connect is a product of the Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control (EpiC) project. This is a global project funded by the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) and the U.S. Agency for International Development (USAID). USAID EpiC is dedicated to achieving and maintaining HIV epidemic control. It is led by FHI 360 as prime and has five years from April 15, 2019 to April 14, 2024. EpiC is designed to break through remaining, persistent barriers to achieving the 95-95-95 goals among both KP/PP and promotes self-reliant management of national HIV programs.

Our services:

Testing services:

HIV self-testing: Opt for either a blood-based rapid test or a simple oral-fluid test that you can take home and use by yourself to screen for HIV infection. Reactive self-tests will need to run a confirmation at a clinic. (Both test options are available with 3rd generation tests with a 3-month window period.)

HIV lay testing: Supported by a community health supporters/ lay tester for a blood-based test to screen for HIV infection (3rd generation test with a 3-month window period).

HIV confirmation testing: Reactive blood sample sent to a professional lab for confirmatory test.

STI testing: Come to a clinic to consult with a physician about symptoms to diagnose sexually transmitted infections (STIs).

Treatment services:

HIV treatment: For people living with HIV, antiretroviral therapy (ART) is a single pill taken daily to suppress the HIV virus in the body so that they can live a normal healthy life and prevent transmission to others.

STI treatment: Consult with a physician at a clinic to correctly diagnose an STI and receive a prescription to access treatment.

Prevention and other services:

PrEP: For people who receive an HIV negative test result, HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) is a daily pill that can prevent them from getting HIV.

PEP: For people who may have recently been exposed to HIV (within the last 72 hours), post-exposure prophylaxis (PEP) is available to prevent HIV from establishing an infection in the body.

Mental health: Talk with a trained counselor at one of our clinics about your mental health and service needs.

Substance abuse: Consult with the physician for free advice on substance abuse and treatment options if needed (paid services).

Data use policy: 

Client confidentiality is extremely important at SKConnect.org. Our trained management staff, outreach worker and health staff carefully support clients and handle their information securely. Our clinical partners are accredited and strictly follow the HIV/AIDS Law and technical and clinical guidelines by the Ministry of Health and VAAC.

As you use SKconnect, you may share some information with us so that we can help you identify your HIV-related service needs  and book services at our clinical partners of USAID EpiC Vietnam project nationwide.

Notes: The information collected on this application will only be used to assess your risks of HIV/STI transmission or acquisition and to provide counseling, connecting you to appropriate services provided by the clinics where you are registered to receive services, case managers, and HIV program staff. Your personal information will be kept confidential and may only be used this purpose. We collect information to provide better services to our clients - from identifying their risky behaviors to recommending tailored services and connecting them to our service providers with quality and prestige services. All information collected will be used solely for this purpose. All customer personal information will be encrypted to ensure security and confidentiality of data.

Contact:

We always want to provide our clients with the best service experience and are ready to assist when clients have difficulty accessing services. If you have difficulty assessing your risks, booking for services or unsure of anything, please reach out to us at the following focal points:

USAID EpiC Hotline:

Hanoi:              090 349 4356

Ho Chi Minh:   086 781 3173 

Tay Ninh:         076 853 8097 - 093 399 4161 - 079 987 7437 - 038 488 6936

Tien Giang:      081 777 9039

Quang Ninh:   038 499 2661