SÀNG LỌC COVID-19Chúng tôi muốn giữ an toàn cho bạn và nhân viên của chúng tôi khỏi lây nhiễm COVID-19. Hãy nhớ rằng, bạn có thể mắc COVID-19 từ người khác và lây nhiễm cho người khác ngay cả khi bản thân không có các triệu chứng.
Hãy hoàn thành 3 câu hỏi sàng lọc này để tiếp tục:

1. Bạn có đang gặp bất kỳ triệu chứng nào dưới đây không? (Chọn tất cả triệu chứng phù hợp)

  
  
  
  
  
  
  

2. Bạn có tiếp xúc với bất kỳ ai được xác nhận là dương tính với COVID-19 trong 14 ngày qua không?

  
  

3. Trong 14 ngày qua, bạn có đến thăm khám hoặc làm việc tại cơ sở y tế nào có bệnh nhân nhiễm COVID-19 không?